MENU
Aula_close Layer 1

Elitefag

På Havdrup Skole har vi igennem en årrække haft stor succes med at tilbyde elitefag på 9. årgang i engelsk, tysk og matematik.

Elitefagene er målrettet elever, der har et højt fagligt niveau og elever, der er motiveret for at arbejde ekstra med faget.

 

Goethe tysk på Havdrup SkoleDansk-tysk

I 9. klasse har du mulighed for at vælge GOETHE tysk. Det er et studieforberedende hold, dvs. et hold, hvor du bliver ekstra godt klædt på til tyskundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Du vil blive tilbudt at komme til en prøve fra GOETHE Instituttet, som er Forbundsrepublikken Tysklands kulturinstitut i udlandet. A2-prøven kræver tysk på basisniveau, hvor du skal kunne gøre dig forståelig på simpelt tysk.

Læs mere på: https://www.goethe.de/ins/dk/da/spr.html

 

Vi arbejder på holdet målrettet frem mod ungdomsuddannelserne og Goetheprøven, og dette gøres ved en blanding af:

  • Mundtlige samtaler om dagligdagsemner
  • Lytteøvelser (film, musik, radioteater)Tysk
  • Tekster (skønlitterære tekster, fagtekster, digte etc.)
  • Samfunds- og kulturkendskab til Tysksprogende lande
  • Grammatik

Derudover vil der være besøg i tysktimer på det lokale gymnasium.

Så har du lyst til at blive ekstra dygtig til tysk, så skal du vælge Goethetysk i 9. klasse.

 

 

Elitematematik

Sjovt, udfordrende og nyttigt

Formålet er at træne din hjerne og give dig udfordringer og bedre muligheder for at yde høje præstationer i faget matematik og alle andre fag, der kræver matematisk tænkning.

 

Indhold:Matematik

- Vi vil arbejde med problemløsning på mange forskellige måder

- Vi vil spille spil som Mastermind, Meyer, Kvadrat, NIM og skak

- Vi vil berøre matematik på gymnasieniveau

- Emnerne er binære tal, Pascals trekant, kombinatorik og sandsynlighed, tilfældigheder, det gyldne snit og logaritmer.

- Vi vil ind imellem anvende regneark og geogebra

 

Alle, som har seriøs interesse for at levere høje præstationer i matematik kan vælge faget. Man behøver ikke at være et matematisk geni for at deltage.

 

 

Cambridge eksamen

På Havdrup skole tilbyder vi vores elever i 9. klasse en certificering i Cambridge engelsk.

Hvad er en Cambridge certificering? Det er en international uddannelse, som er godkendt verden over af universiteter og andre uddannelsessteder, og som eleverne kan bruge resten af deres liv.Cambridge

Der kan læses mere om Cambridge på deres hjemmeside: www.studieskolen.dk/da/Fremmedsprog/Cambridge

 

Undervisningen foregår 1 gang om ugen i 2 timer placeret i elevens almindelige skema. Vi starter op lige efter sommerferien, og undervisningen løber til midten af maj, hvor eksamen ligger.

Der undervises efter et bogsystem, som er fra Cambridge eget forlag, og der er et helt præcist pensum der skal nås inden vi kan indstille eleverne til eksamen. Derfor er det vigtigt, at eleverne der ønsker at deltage i denne undervisning ved, at der er lektier til alle lektionerne. Ellers vil vi ikke kunne nå det pensum, som er påkrævet fra Cambridge side.

Cambridge undervisningen er for de elever der er fagligt stærke i faget engelsk, og som er topmotiveret for at gøre en ekstra indsats for at dygtigøre sig i netop dette fag.

Er man som elev interesseret, skal man tage en snak med faglæreren, og sammen vil de finde ud af om eleven er egnet.