Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Mellemtrin

Spor M (mellemtrinnet) 4.-6. årgang

På skolen har 4.-6. årgang deres daglige gang i bygning M. Her har årgangene klasselokaler tæt ved hinanden, og alle har mulighed for at benytte både store og små grupperum i sporet.

I spor M er der i fælleslokalerne mulighed for at spille bordtennis, bordfodbold og hygge i de fælles møbler i storrummene.

Udendørs har mellemtrinnet store arealer at boltre sig på. Skoleåret i august 2022 startede med en indvielse af ny legeplads og udeområde omkring bygning M.

 

Traditioner i spor M:

 • Første skoledag i egen klasse med kl. lærere og et fælles arrangement i hallen for hele skolen
 • Motionsdag fælles i sporet
 • Crazy hairday
 • Luciaoptog ved 4. årgang
 • Julehygge med klippeklistredag, hvor både egen klasse og sporet pyntes op til jul
 • Sidste dag inden jul med hygge i egen klasse
 • Rundboldturnering
 • Tre omlagte uger hvor der arbejdes på tværs af klasser og årgange
 • Åbent hus
 • Lejrskole 5. årgang
 • Faglig dag i Tivoli for 6. årgang
 • Grøn dag før sommerferien

 

I spor M er der fokus på:

Arbejdet med skolens værdier: fællesskab, ansvarlighed, trivsel og faglighed. Læs mere her

Gode frikvarterer for alle

Samarbejder i regi Åben Skole

Udvikling af de praktisk/musiske fag. Alle faglokaler er nye eller renoveret i løbet af 2020: billedkunst, håndværk og design, madkundskab, musik, makerspace og natur/teknologi

Overgangsarbejde fra indskolingen og til udskolingen

Faglig progression i fagene på mellemtrinnet (og sammenhæng med både indskolingen og udskolingen)

IT-forløb på årgangene (Makerspace)

Aktivt elevråd for at understøtte elevinddragelse og –demokrati

Særlige tiltage for ordblinde. Se ordblindefolderen her