Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Udskoling

Spor U (udskolingen) 7.-9. årgang

På skolen har 7.-9. årgang deres daglige gang i bygning U.

Her er omdrejningspunktet sporets storrum, hvor eleverne i frikvartererne boltrer sig med bordtennis, bordfodbold og hygge. Storrummet har flere muligheder for gruppearbejdspladser, og bliver brugt meget i løbet af skoledagen. Eleverne har desuden egen terrasse (den er bygget af en tidligere klasse i forbindelse med projekt ”Kloge hænder”) og multibane.

Fra skoleåret 2020/2021 er Havdrup Skole en MOT-skole. Det betyder, at skolens tre MOT-coaches står for forløb i udskolingsklasserne, der alle skal være med til at styrke elevernes sociale kompetencer. MOT bygger på værdierne: MOD til at leve, MOD til at sige nej og MOD til at vise omsorg.

 

Traditioner i spor U:

 • Første skoledag i egen klasse med klassens lærere og et fælles arrangement i hallen for hele skolen
 • Fællestid ca. en gang månedligt (morgensang, foredrag, samling med socialt formål mm.)
 • Motionsdag, hvor der kæmpes i triatlon
 • Lejrskole for 7. årgang
 • Sporfest for alle elever i udskolingen
 • 9. årgang står for planlægning af ”Juleturnering” op til juleferien
 • Sidste dag inden jul med hygge i egen klasse
 • Tre omlagte uger hvor der arbejdes på tværs af klasser og årgange
 • Fast praktikuge for alle på 9. årgang og brobygning for 8. årgang (samarbejde med ungdomsuddannelserne)
 • Åbent hus
 • 8. årgang står for planlægning af "Grøn dag” for hele skolen
 • Dimissionsfest for 9. årgang
 • Sidste dag inden sommerferien i egen klasse

 

I spor U er der fokus på:

Arbejdet med skolens værdier: fællesskab, ansvarlighed, trivsel og faglighed. Læs mere her

Progression i fagene, med særligt fokus på forberedelsen af eleverne til prøverne i 8. og 9. årgang

Tæt samarbejde med skolens UU-vejleder omkring Job og Uddannelse og UPV-vurderinger (uddannelsesparathedsvurderinger)

Samarbejde omkring de nye valgfag på 7. og 8. årgang (musik, billedkunst, håndværk & design og madkundskab)

Samarbejder i regi Åben Skole

Aktivt elevråd for at understøtte elevinddragelse og -demokrati